předcházející obsah skupiny následující Křížek u Mařeniček - větší formát
Křížek u Mařeniček

Je zajímavý těmi rostlinnými motivy. Je to projev (nevím, nakolik v tomto případě reflektované) přirozené teologie. Kristus a jeho kříž jako součást přírodního řádu. Čili něco, k čemu může člověk dospět pozorným vnímáním tohoto řádu a vlastní introspekcí (dovedeno ještě dál: božská jiskra v člověku). Nejzřetelnější vyjádření této telogie bylo svého času ve sv. Vítu: Kristův kříž jako strom s kořeny zapuštěnými do země, vyrůstající ze země (nevím, jestli tam je dosud).

Teologie (řekněme) pravověrná toto pojetí vždy odmítala a zdůrazňovala diskontinuitu: světa a Boha, stvoření a Stvořitele, hříchu a spásy, lidského a božského. Proto kříž nemůže být "srostlý" se zemí, třeba jen přes ty ratolesti na ramenech. Kříž je největším popřením přirozeného řádu, vlomem do tohoto řádu, Božím svrchovaným a svobodným aktem. To se zdůrazňuje, aby spása zůstala darem, něčím nezaslouženým a nesamozřejmým - doslova nepřirozeným. Tak, aby Bohu i člověku zůstala svoboda, kterou by integrace spásy do předem daného přirozeného řádu zrušila.

Což samozřejmě neznamená, že nemůžeme Boží přítomnost a dílo v oněch ratolestech, květech a stromech spatřovat. Ale s takovými kombinacemi symbolů, jako je tato, je třeba nakládat opatrně a interpretovat je v souvislostech.

F: říjen 2007, Z: 2007/10   napsat komentář