obsah skupiny následující Mšenské pokličky
Mšenské pokličky - větší formát
Tyto útvary jsou symbolem Kokořínska. A zároveň asi nejznámějším příkladem proželeznění pískovců. Tvrdá deska na vrcholu bránící erosi "nohy" je pozůstatkem mimořádně silně proželeznělé vrstvy, která vznikla prosakováním sloučenin železa od blízkého magmatického tělesa a vytváří reliéf skalních hran nad celou roklí Močidla.

kontext: Pokličky a okolí

F: prosinec 2007, Z: 2008/03   napsat komentář