předcházející obsah skupiny následující Díra - větší formát
Díra

Krásná ukázka erosního procesu. Na tomto místě se kdysi uchytil lišejník. Jak rostl a zadržoval stále víc vody, uchytil se na něm nepatrný polštářek mechu. Ten svými kořínky produkoval huminové kyseliny, které začaly intensivně rozrušovat pojivový tmel v pískovci. Následně vznikla pod polštářkem drobná prohlubeň, ve které se držela voda - tím se zlepšily podmínky pro další růst mechu a celý proces získal positivní zpětnou vazbu. Mech si "vyleptával" na skalním povrchu stále hlubší a hlubší důlek, až pod sebou vyrobil miniaturní "skalní mísu", ve které zůstal uhnízděný. Tam ovšem chemická erose pokračuje a mísa se rozsiřuje do stran, čímž vznikla pod povrchem skály jeskyně - nahoru, doleva i doprava je prázdný prostor tak velký, že jeho konce nenahmatáte ani na celou délku prstu. Jen na straně ukloněné dolů je prostor zanesený pískem.

kontext: Křížový vrch - střední část

F: léto 2000, Z: 2001/02   napsat komentář