obsah skupiny následující Bioturbace - větší formát
Bioturbace

Materiál odhalený v "noze hřibu" je provrtaný chodbičkami po členovcích nebo červech žijících v mořském dnu. Říká se tomu ichnofosilie (řec. ichnos = stopa), čili zkamenělé stopy, cestičky. Živočich byl zahrabaný v bahně, vystrčenými orgány filtroval vodu a živil se zachycenou organickou hmotou. Podle tvaru chodbiček se rozeznávají 2 nejběžnější typy: planolites a thalassinoides.

kontext: Kummer - východní část

F: zima 2006, Z: 2006/03   napsat komentář