předcházející obsah skupiny následující Fosilní mušle
Fosilní mušle - větší formát
Tyto fosilie jsou v Broumovských stěnách velmi hojné - jde o mlže rodu Lima. Žili před 90 miliony let, kdy se usazovaly zdejší pískovce, tzn. ve starší svrchní křídě (turonu).

kontext: Široký bor

Z: 2000/03   napsat komentář