pøedcházející obsah skupiny následující Góry Wa³brzyskie
Góry Wa³brzyskie - vìtší formát
Z Rogowce na sever máme pøed sebou nádherné seskupení kopcù: vlevo Borowa (èi Czarna), vpravo Sucha, mezi nimi vzadu Wolowiec.
F: srpen 2009, Z: 2009/08   napsat komentáø