předcházející obsah skupiny následující Klášter Velký Meteóron
Klášter Velký Meteóron - větší formát
neboli klášter Proměnění Páně (Metamorfoseos). Jako první zdejší klášter byl pojatý nikoliv jen jako poustevna, ale jako klášter po vzoru Athosu, odkud přišel zakladatel mnich Athanasios. Tou dobou (14. stol.) byla Thesálie ovládaná Srby, jejichž panovníci zdejší mnišství podporovali. Dokonce se jeden ze synů krále Simeona Uroše Jan Uroš sám stal mnichem a spolu s Athanasiem budoval tento klášter (za což byli oba později svatořečeni).
F: duben 2011, Z: 2011/06   napsat komentář