předcházející obsah skupiny následující Poutní chrám ve Vambeřicích
Poutní chrám ve Vambeřicích - větší formát
[Varování: následující text vyjadřuje soukromý a subjektivní dojem. :-) ]

Poutní místo - nejvýznamnější centrum mariánského kultu v Sudetech, kam putovali zbožní poutníci z celých Východních Čech a Kladska. Chrám je dosti rozlehlý, většinu prostoru však zabírají chodby plné votivních darů - většinou půvabné, lidově naivní malby. Uvnitř se skrývá relativně malá okrouhlá chrámová loď, barokně přezdobená. Ta je oddělena vysokou a hustou mříží (!) od kněžiště se zázračnou soškou. Těžko si představit odpudivější ztělesnění toho, co je pro (nejen) mě nepřijatelné na římskokatolické ekklesiologii - ono oddělení zasvěceného kléru a závislého láu (jak se vlastně skloňuje láos?), který neznaje latiny (a dogmatických souvislostí) pověrčivě sleduje tajuplné počínání kněžských mystagogů, aby jim pak zobal z rukou spásu. ("Ptáčku, žer, nebo chcípni!")

Celek velmi věrně evokuje atmosferu té nejhysteričtější barokní mariánské zbožnosti. V tom je zdejší chrám podobný hradčanské Loretě. Ta je mi ale ještě daleko odpornější - zdejší kultiště je vytvářeno jaksi zdola, jako zhmotnění lidové, upřímné a naivní zbožnosti (kterou nemíním ani v nejmenším odsuzovat), zatímco pražská Loreta je sebevědomým a arogantním symbolem totalitarismu, cílevědomého zblbení národa.

To jsou jen soukromé asociace bez nároku na historickou přesnost. Nicméně fluidum, které obě jmenovaná kultiště vyzařují, je tak zřetelné, že nemohu být daleko od pravdy - i když ji vidím z opačné strany, než ze které sama chce být viděna.

Pro evangelíka je návštěva Vambeřic něco jako výlet do zoologické zahrady nebo spíš do cirkusu. Vrcholným číslem jsou pak zvony - v nedělní poledne se ozve kovové zapraskání a pak zvonění z playbacku - to se z ampliónů (toho typu jako na vesnickém nádraží za hlubokého socialismu) linou majestátní zvuky nahrané kdesi daleko a dávno. Do toho se mísí řev traktorů, protože v tomto posvátném centru katolické zbožnosti se den odpočinutí světí usilovnou prací. Našinec to kvituje škodolibě a s jistou úlevou: podívejte se na polský náboženský šlendrián...

[Další vysvětlení najdete v komentáři k fotce (ikonka vpravo).]

kontext: Kostely a kaple

Z: 2000/02   napsat komentář