Kódování češtiny


Giovanni Schiaparelli: Astronomie ve Starém zákoně, 1903

Jde o jedinečnou, dodnes nepřekonanou monografii o astronomické terminologii a systemech kalendáře ve Starém zákoně, vykládaných pomocí hebrejské či obecněji semitské etymologie, klasických starověkých překladů a astronomických argumentů.

Autor (1835-1910) byl jesuitou a jedním z nejvýznamnějších astronomů své doby, dlouholetým ředitelem milánské observatoře. Proslavil se zejména objevem "kanálů" na Marsu a tím, že prokázal spojitost mezi meteorickými roji a kometami. Méně známá je jeho aktivita na poli biblistiky.

Nabízím podrobné, mírně komentované výpisky z tohoto díla; vzhledem k tomu, že obsahují velmi mnoho hebrejských a řeckých pasáží, není možno je převést do formátu HTML.

Dostupné formáty:

WordPerfect 5.1
PCL (pro tiskárnu HP LaserJet III)