vstup do galerie

Ukázky scanů ze scaneru Nikon LS-30

Následující obrázky mají demonstrovat možnosti filmového scanneru Nikon LS-30.

Scanner umí zpracovat standardní kinofilmy a mikrofilmy šířky 35 mm (vč. perforace). Základní rozlišení scanneru je 2700 dpi, použitelné je však i jakékoliv nižší. Je na rozhodnutí uživatele resp. na použitém programu, zda je vhodnější scanovat přímo v plánovaném rozlišení, nebo v maximálním možném (2700 dpi) a obrázek softwarově zmenšovat. Názory na to jsou protichůdné, podle mých zkušeností bych spíše doporučil maximální rozlišení a následné zmenšení; věc však není úplně triviální a je třeba pečlivě volit metodu převzorkování obrazu.

K ukázkovým scanům jsou voleny fotografie různého typu. Barvy jsou snímány do barevného prostoru Adobe RGB (standardní prostor pro WWW sRGB produkuje barvy jedovatě přesycené). Obrázky mají veliký objem - mají totiž ukázat kvalitu scanu a proto nelze připustit ani nepatrnou degradaci obrazu JPG kompresí. V praktickém použití pro web by se použila komprese rasantnější a velikosti souborů by byly podstatně menší.

Scany nebyly nijak upravovány - vidíte přesně to, co vyšlo ze scanneru. Pouze byly převedeny do JPG formátu.

1. Jemná kresba trav a stélek lišejníku:
lišejník 2700 dpi
4900 kB
1350 dpi
2000 kB
900 dpi
920 kB
675 dpi
583 kB
540 dpi
360 kB
450 dpi
267 kB
300 dpi
133 kB
2. Barevné plochy (náměstí v Chrudimi; citlivý film - velké zrno):
Chrudim 2700 dpi
4900 kB
1350 dpi
1340 kB
900 dpi
556 kB
675 dpi
345 kB
540 dpi
211 kB
450 dpi
156 kB
300 dpi
79 kB
3. Různě ostré kontury:
jablka 2700 dpi
4600 kB
1350 dpi
1200 kB
900 dpi
480 kB
675 dpi
288 kB
540 dpi
178 kB
450 dpi
132 kB
300 dpi
67 kB
4. Členitý terén:
skála 2700 dpi
2600 kB
1350 dpi
2200 kB
900 dpi
1000 kB
675 dpi
650 kB
540 dpi
387 kB
450 dpi
283 kB
300 dpi
138 kB
Scannery Nikon mají oproti srovnatelným scannerům (např. HP PhotoSmart S20 nebo Minolta Dimage Scan Dual) navíc dvě funkce, které jsou k nezaplacení: analogová volba osvitu (tedy nejen softwarová redukce, ale přímo možno při/pod-svítit na pod/pře-exponovaný snímek) a především technologie Clean Image - detekce prachu a nečistot na filmu a jejich odfiltrování, což ušetří obrovské množství času, který je jinak nutno věnovat retušování scanů. Pro ukázku porovnejte obrázky nascanované bez použití a s použitím volby Clean Image:
Na černém hladkém pozadí:bez CI:s CI  Na zrnitém pozadí:bez CI:s CI
pavučina 2700 dpi
3400 kB
2700 dpi
3400 kB
   dlažba 2700 dpi
200 kB
2700 dpi
200 kB
900 dpi
340 kB
900 dpi
340 kB
675 dpi
80 kB
675 dpi
80 kB