NOVÝ ZÁKON


Je jednou z osmi základních disciplin, z nichž se skládají 1. a 2. odborná zkouška (tzv. malé a velké státnice).

Vyučující:
    ThDr. Jiří Mrázek (zkouší PZNZ, 1. a 2. odbornou)
    prof. Petr Pokorný (zkouší 2. odbornou)

Praktická znalost NZ: předmět je zakončen zkouškou. Je nutné znát nejen KDO, KDY, S KÝM, případně ZA KOLIK , ale především KDE v Bibli lze tyto údaje najít. Požadovaná přesnost - číslo kapitoly.

V porovnání se SZ (jak jste již jistě zjistili) je látka NZ poněkud jednotvárnější, na mnoha místech se opakuje či nepatrně obměňuje. Proto je nutno znát detailní rozdíly mezi synoptickými evangelii (Mt, Mk, L) navzájem i rozdíly mezi jednotlivými synoptiky a Janem. Z epištol pak otázku autorství, hlavní téma, záměr, s nímž byl dopis psán, případně situaci, do níž byl adresován.

U zkoušky dostanete několik otázek: 1 evangelium, 1 epištolu, tematickou otázku (např. ryby v NZ, víno v NZ, uzdravování apod. Je třeba vědět, kde všude se o daném předmětu mluví a v jakých souvislostech). Je také nutno znát alespoň základní historické reálie - hrubé dějiny Říma cca 30 př. K. - 150 p.K., pořadí a doba vlády jednotlivých císařů a správců Judeje, jakož i dobu působení apoštolů a jejich učedníků. Na to se vás zkoušející ptát nebude, ale zasazení textu NZ do historického kontextu vám velice pomůže při učení, jednotlivé knihy vám přestanou splývat a vyvstane vám množství záchytných bodů, o něž se můžete opřít a odvozovat z nich.

Z výše uvedeného vyplývá, že na PZSZ se nelze naučit za týden. Ale za dva už ano. Ovšem předpokládá do, že znáte rozdíly v důležitých citátech jednotlivých evangelistů (ukázkovým příkladem je např. ustanovení VP u Mt a L!) Zkouška z PZNZ patří mezi nejlehčí na této fakultě, není čeho se bát. To ovšem neznamená, že se na to vyfláknete! Hodně štěstí!

Odborné zkoušky: snažte se vědět co nejvíc o dobovém pozadí (dějiny geografické oblasti), reálie životního stylu současníků JK, historických nálezech a vůbec o všem, co by vám mohlo pomoci při výkladu pasáží z NZ - zasazování do dobového kontextu; perfektní znalost NZ; vznik a ustalování formy jednotlivých knih a kánonu NZ; o autorech; je třeba načíst značné množství literatury, nejlépe komentářů a studií.

Literaturu je třeba číst průběžně, abyste se před zkouškami nezbláznili.

Každý rok se vyvěšují tematické okruhy otázek, které u státnic můžete dostat. Pátrejte po nich, případně po jejich starších verzích (zůstávají zhruba stejné) a připravujte se podle nich. (časem budou tyto okruhy i na těchto stránkách)

Zita Nidlová