Rodokmen větve Nidlů

- údaje pocházejí z opisů, nikoli z originálů. Je proto možné, že v originálech se vyskytovaly chyby v příjmeních Nidl: varianty Nídl, Niedl, Nýdl. Proto jsou zde co nejpřesněji uváděna místa narození a povolání.

- kromě údajů v poznámkách chybějí jakékoli údaje o příbuzných (bratrech, sestrách) a jejich větvích. Ráda bych zmapovala celý rodokmen, proto prosím zájemce o pomoc v pátrání. Děkuji.            Zita Nidlová
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zita Nidlová
* 19.2.1973


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdeněk Nidl
* 14.5.1935


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bohuslav Nidl
* 27.10.1906 
Bavorovice 30
úředník
pozn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Nidl
* 16.10.1879
Bavorovice 30
domkář, švec
pozn.


 
 
 
 

Jan Nidl
* 2.7.1846
Bavorovice 30
dělník, nájemník
pozn.

Vavřinec Nidl
* cca 1815
Bavorovice 30
domkář

Ondřej Nidl
* cca 1785-90
Bavorovice 13
sedlák
Marie Anna r. Holubová
* ?
Bavorovice 30

 

Anna r. Kroutlová
* ?
Bavorovice 9

Matěj Kroutl
* ?
Bavorovice 9
chalupník
Františka r. Remtová
* ?

 
 
 
 
 

Marie Anna Kroutlová
* 26.9.1848
Bavorovice 3

Martin Kroutl
* ?
Bavorovice 3
rolník
pozn.

Kašpar Kroutl
* ?
?
sedlák
Kateřina r. Bohoňková
* ?
Kolné
Marie r. Ondrášek
* ?
Plástovice 17
Matouš Ondrášek
* ?
Plástovice 17
sedlák
Kateřina ???
* ?
?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie r. Švecová
*11.3.1881
Jivno 33
pozn.


 
 
 
 

Václav Švec
* ?
Jivno 33
hajný
pozn.

Václav Švec
* 28.9.1834
Jelmo 16
chalupník

Tomáš Švec
* ?
Jelmo 7
sedlák
Marie r. Bartošová
* ?
Slověnice

 

Anna r. Kantor
* ?
Jelmo 5

František Kantor
* ?
Jelmo 5
sedlák
Marianna r. Fenclová
* ?
Libnice 11

 
 
 
 
 

Terezie r. Zemanová
*27.3.1843
Jelmo 1

František Zeman
* ?
Jelmo 1
rolník

Jakub Zeman
* ?
Jelmo 11
?
Veronika r. Bohoňková
* ?
Libnice 13

Kateřina r. Nováková
* ?
Jelmo 4

Matěj Novák
* ?
Jelmo 4
?
Marie r. Míková
* ?
Levín

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Kateřina
r. Staňková
* 23.1.1914 
Vídeň


 
 

František Staněk
* 13.6.1881
Bořanovice
štukatér

 
Václav Staněk
* ?
?
     
   
     
   

Marie r. ? Žídková
* ?
?

     
   
     
   

 
 
 

Anna r. Sládková
* 30.6.1888
Malenice

František Sládek
* ?
?

     
   
     
   

Františka r. Frková
* ?
?

     
   
     
   

1) ad. Bohuslav Nidl: bratr Eduard. V roce 1955 bydlel v Rakovníku č.p. 165/II a pracoval jako revizní úředník v Praze. Je pravděpodobné, že od něj pochází pražská větev Nídlů. Jakýkoli kontakt chybí.

2) ad. Martin Nidl: na konci svého života, po smrti své manželky, žil s družkou Annou Šebkovou v Bavorovicích č. 30.  Prosím příbuzné, kteří mají nějaký kontakt na větev Eduarda Nidla, aby mi jej laskave sdělili. Děkuji.

3) ad Jan Nidl: doklady se liší v místě narození. Jeden uvádí Bavorovice 30, druhý Bavorovice 9. Nesporně však jde o tutéž osobu.

4) ad Martin Kroutl: Je možné, že měl dvě manželky, některé doklady zmiňují ještě jakousi Kateřinu (bez příjmení).

5) ad Václav Švec, hajný: rodný list uvádí toto: Václav Kantor řečený (recte) Schwetz, nemanželský, legitimní. otec: cohonestatus per subsequens Matrim, die 20. 9. 1842. Václav Švec, soused z Adamova, syn Tomáše Ševce. Pomůže mi někdo objasnit tuto záhadu? (problém není ve významu latinského sousloví, nýbrž v tom, co se tehdy stalo).

6) ad Marie Švecová: doklady se liší. Jeden uvádí místo narození Jivno 33, druhý Jivno 13. Zřejmě se jedná o chybu matrikáře.
 

Kontakt:

Mgr. Zita Nidlová
Černá 9
110 00 Praha 1
e-mail: zita(tečka)nidlova(zavináč)seznam(tečka)cz
domovská stránka (pozor, odb(p)orná :-): www.etf.cuni.cz/~nidlova

Děkuji za pomoc :-)