Tohle je podkladek, který čeká na rozmnožení…J

Učitel hubuje žáky:
Nic neumíte, ve vašich letech dobyl Alexandr Makedonský půlku světa...
- Ano, ale jeho učitelem byl Aristoteles...