LITERATURA, PŘEČTENÁ KE ZKOUŠCE Z KATECHETIKY:
Muchová - Úvod do náboženské pedagogiky*
Pitter - Slovo Boží dětem*
Dienot - Moderne Formen des Konfirmandenunterrichts
Kurs pro učitele nedělních škol v Praze II-III (nedatovaný samizdat Synodní rady)
Smolík - Závazek křtu
Molnár - Českobratrská výchova před Komenským*
Říčan - Cesta životem
Čáp - Psychologie výchovy a vyučování*
Katechismy a jim podobné příručky:
Z.Ursin, K.Olevián - Heidelberský katechismus
Úvod Karla Bartha do Heidelberského katechismu
Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus mit Erklärung*
M. Hájek - Evangelický katechismus 88
J. Smolík - Cesta života
J. Voda - Příprava ke konfirmaci

* knihy, jež mne nejvíce zaujaly