Tohle je podkladek, který čeká na rozmnožení!
 

Manželé jdou společně ke zpovědi. První jde on.
- Odpusťte mi prosím otče, zhřešil jsem.
- Jak se to stalo, můj synu?, ptá se páter.
- Víte, stalo se to když se má žena ohnula přes mrazničku, jak jsem viděl její zadeček, tak jsem dostal takovou hříšnou touhu, nevydržel jsem a začal jsem s ní obcovat.
Páter muži vysvětlí, že když to dělal se svou manželkou, tak že to není hřích; u manželů jsou takové situace normální. Muž se však stále cítí vinen, a tak mu páter přikáže pomodlit třikrát Zdrávas Maria. Poté jde jeho žena a svěří se, že měla styk se svým mužem, když se ohnula přes mrazničku. Páter opět vysvětluje, že pohlavní styk mezi manželi není hřích, ale žena pořád trvá na tom, že se cítí vinna. A tak i ona dostane přikázání pomodlit třikrát Zdrávas Maria. Když odchází, ptá se žena:
- Otče, a nezakážete nám chodit do kostela?
- Zakážu chodit do kostela? Jak jste přišla na takový nesmyslný nápad?, diví se páter.
- No, víte, do té samoobsluhy nám už vstup zakázali.

Povídají si dva kněží:
- Co myslíte, bratře, bude-li kdy zrušen celibát?
- My se toho, bratře, už nedožijem, ale naši potomci určitě.
 

Farář sedí u umírajícího. Ten se k němu obrátí a ptá se slabým hlasem: Důstojnosti, myslíte si, že když odkážu všechny své peníze kostelu, že se dostanu do nebe?
- Nu, synu, zaručit ti to nemohu, ale za pokus by to stálo!
 

Kostelník nalévá mešní víno, netrefí se a zakleje: K...a, zase vedle! Zaslechne to farář a říká: Kostelníku, neklej, nebo tě Pán Bůh potrestá!
Kostelník chvíli seká dobrotu, po čase se ale znovu netrefí a znovu zakleje. Když se totéž stne potřetí, z nebe sjede blesk, zabije faráře a shůry se ozve: K...a, zase vedle!
 

Víte, proč má farář v koupelně tři kohoutky?
???
 Protože jeden je na teplou, druhej na studenou vodu a ten třetí na svěcenou.
 

Na parníku jede právník, sociální pracovník, kněz a množství dětí (a taky námořníci). Najednou parník narazí a začne se potápět.
- Kapitán zavelí Zachraň se, kdo můžeš! a skočí do vody.
- Sociální pracovník říká: Neměli bychom nějak pomoct dětem?
- Právník na to: Fuck the children!
- Kněz: Myslíte, že na to je ještě čas?
 

Jde student ke zkoušce. Je tam 10, 15, 20 minut, čekající fronta už začíná být nervózní. Tu se otevřou dveře, vyletí index, pak student a za ním se ozve: Vy mě taky!
 

Na papežské konferenci se sejdou všichni kardinálové a papež. Ten si vezme slovo:
- Váženi kardinálové, zkontaktovala mne firma Coca-Cola a nabídla naší církvi veliký sponzorsky dar, pokud změním slova "chléb náš vezdejší" na "Coca-Colu naši vezdejší"! Tedy se vás ptám : Kdy nám končí smlouva s pekárnami?
 

Nápadník přijde požádat o ruku rodiče své vyvolené. Otec si ho vezme stranou a vyptává se.
- Čím chcete být?
- Studuji teologii.
- Jak myslíte, ze uživíte moji dceru?
- Bůh se postará.
- A kde chcete bydlet?
- Bůh se postará.
Hlava rodiny pak říká manželce:
- Je to lempl, ale na druhou stranu - myslí si o mně, že jsem bůh!