JAK STUDOVAT NA ZDEJŠÍM ÚSTAVU?
Milí prváci,

taky jsem byla po v prvních měsících “voľaká zmätená” a nevěděla, která bije. Teď vám nabízím něco málo ze zkušeností, které byste mohli využít.

1) na konci prváku budete dělat zkoušku před komisí ze tří předmětů: Praktická znalost SZ, Praktická znalost NZ a Úvod do studia bohosloví (viz jednotlivé www stránky). Jsou to zkoušky celkem pohodové, bude hůř.

Pokud jste zatím Bibli viděli jenom za výlohou, začněte se učit tak v dubnu - jenom měsíc budete potřebovat na její přečtení. Pokud znáte dějovou osnovu, ale tápete v detailech, máte čas do počátku května. A jestli plynně citujete z hlavy, ale dělá vám problémy citáty najít, pak si na SZ nechejte asi 10 dní a na NZ týden.

2) do konce druháku musíte mít zkoušky ze 4 jazyků: řečtiny, latiny, hebrejštiny a živého jazyka.

Výuka biblických jazyků je náročná, pokud můžete, udělejte si zkoušku z živého jazyka (AJ, NJ, FJ nebo Šp) co nejdříve, ideálně na konci 1. semestru. Pokud živý jazyk příliš neovládáte, nespoléhejte na to, že se ho zde naučíte. Žádné kursy se na ETF nevypisují. Existuje jen četba theologických textů, která vám může pomoci v rozšíření slovní zásoby, gramatiku ale musíte nadřít sami. Na druhou stranu je ale třeba říci, že znalost cizích jazyků se zde vyžaduje pasivní, tedy taková, abyste byli schopni studovat z cizojazyčných textů. Kdo však umí dobře aktivně, má velkou šanci dostat stipendium do zahraničí a vyjet.

Biblické jazyky se učí v tzv. intenzivních kursech a poté pokračují v semestru. Intenzivní kursy jsou opravdu intenzivní, pokud chcete udržet krok, je třeba věnovat se pouze jim. Výjimečně se při nich dá stíhat i něco jiného, ale jde to na úkor kvality znalosti jazyka a protože zkoušky musíte mít do konce 2. roč., nelze kurzy opakovat. Já sama jsem tu chybu udělala, jazyky mi trochu (trochu dost) utekly a teď nevím, kde mi hlava stojí.

Podrobnější informace na wwwpodstránkách.

3) Na konci třeťáku budete dělat 1. odbornou zkoušku (tzv. malé státnice) z osmi předmětů: Starý zákon, Nový zákon, Církevní dějiny, Systematické teologie, Praktické teologie, Filosofie, Religionistiky a Etiky. Abyste ke zkouškám byli připuštěni, musíte mít zapsánu alespoň jednu přednášku z každého oboru a absolvovat příslušný proseminář. Na přednášky choďte pokud možno v prváku - získáte přehled o tom, co vás tu bude zajímat a připravíte se na prosemináře. Účast na přednáškách není povinná, na proseminářích už ano. Na proseminářích se už vyžaduje aktivní práce jak v hodině, tak v podobě závěrečné práce dle požadavků vyučujícího. Práce je podmínkou k započtení prosemináře.

Při zápisu do třetího ročníku už budete muset nahlásit obor, do něhož budete psát práci k 1. odborné zkoušce = rozsáhlejší (cca 30 - 50 stran textu) podrobná badatelská práce. Jde o to, že předmět, do něhož budete psát tuto práci, nesmí být totožný s předmětem, z něhož budete v páťáku psát závěrečnou diplomovou práci (= 50 - 100 stran textu). Proto na přednáškách a proseminářích v prváku a druháku vyberte 2 obory, které by vás asi nejvíce zajímaly a podle svého uvážení si vyberte, z kterého budete dělat "bakalářku" a z kterého diplomku. Pokud jste např. nadšenci do Nového zákona a je vaším koníčkem, nepište z něj práci k 1. odborné, protože byste se mu pak už nemohli daleko podrobněji věnovat v diplomce (viz výše).

4) studium na této fakultě je celkem fajn, dá se při něm stíhat fůra dalších aktivit. Navažte kontakt se svými staršími kolegy a objevíte množství možností přivýdělků, dobrých kin, studentských hospod, ale také společného plavání, studentských bohoslužeb v kostele u Martina ve zdi a další a další.

5) zajímá vás ještě něco? Podívejte se na další wwwpodstránky. Nenašli jste odpověď? Tož mi napište.

Čau Zita