LITURGIKA - PŘEHLED ZÁKLADNÍ LITERATURY

Adam, Adolf: Liturgický rok, Praha 1998.
Adam, Adolf: Grundriss Liturgie, Freiburg 1998.
Česky: Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha 2001.
Agenda Českobratrské církve evangelické I a II, Praha 1983, 1988.
von Almen, J.J.: Worship: Its Theology and Practice, 1965.
Bouše, Zd. Bonaventura: Malá katolická liturgika: tradice, kritika, budoucnost, Praha 2004.
Davies, I. G. (ed.): A New Dictionary of Liturgy and Worship, 1986.
Emminghaus, J.: Die Messe: Wesen, Gestalt, Vollzug, Klostenburg 1976.
Česky: Eucharistie, Praha 2001.
Filipi, Pavel: Hostina chudých: kapitoly o večeři Páně, Praha 1991.
Hahn, F.: Der urchristliche Gottesdienst, Stuttgart 1970.
Jones, Ch., Wainwright, G., Yarnold, G. (ed.): The Study of Liturgy, 1978.
Kunetka, Fr.: Slavnost našeho vykoupení. Nástin liturgické teologie Kostelní Vydří 1997.
Kunetka, Fr.: Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří 2001.
Leiturgia. Handbuch des evangelischen Gottesdienstes I, II, 1955.
Riehm, Heinrich: Festschrift für Frieder Schultz. Freude am Gottesdienst, Heidelberg 1988.
Smolík, Josef: Kapitoly z liturgiky, Praha 1960.
Coena, evangelická liturgická iniciativa: www.coena.edunix.cz

Tento přehled literatury je oficiálním přehledem prof. Filipiho.