MAPA VÝVOJE CÍRKVÍ V HLAVNÍCH RYSECH


Na následující stránce máte připraven přehledný grafík (plemennou knihu) církví. Hlediskem, které církve sem zařadit a které nikoli, bylo Křesťanstvo P. Filipiho. Najdete zde tedy "ilustraci" k tomuto základnímu učebnímu textu. Do schématu nebyly zcela záměrně zařazeny sekty, protože:

1) se samy o sobě pamatují dost dobře
2) jejich nauky jsou většinou natolik exotické, že roubovat je na již existující mi přišlo poměrně zhůvěřilé.

Každá církev, která je v obrázku zanesena, jakož i důležitější hesla, budou v budoucnu vybaveny odkazy shrnujícími to nejpodstatnější z nich. Vše záleží na tom, kolik času budu moct věnovat přepisu/zhotovení poznámek. Chcete-li mi ušetřit práci a sobě urychlit zavedení plně funkční mapy, myslete na mne svými elektronickými poznámkami (max. rozsah k 1 heslu - 1 normostrana).

Takže teď kuk! na obrázek! A pozor - váží 82 kilo!

mapa církví