Jak správně překládat anglický název NEW (OLD) TESTAMENT?

K náročné filologické práci vám může pomoci následující pomůcka, kterou jsme pro vás připravili. Vysvětlivky:

1) slovo odražené vpravo je podmnožinou synonymních výrazů slova nadřaženého
2) ... = dostupné překlady jsou touto možností vyčerpány
3) k vypracování schématu byl použit Slovník českých synonym (NLN, Praha 1994)


testament = závěť, poslední vůle;
závěť = odkaz;
odkaz = poukaz, upozornění, reference, dědictví;
    poukaz = poukázka, kupon, bon
        poukázka = asignace
        kupon = ústřižek
    upozornění = výzva, vybídnutí, připomenutí
        výzva = apel, provolání, povel, příkaz
            apel = nástup vězňů
            provolání = prohlášení, proklamace, deklarace
    reference = dobrozdání, doporučení, posudek
        dobrozdání = expertiza, posudek
            expertiza = ...
            posudek = hodnocení, kritika, recenze
                hodnocení = evaluace
                    evaluace = ocenění, odhad
                kritika = soud
                    soud = přelíčení, řízení, proces, mínění
                        přelíčení = ...
                        řízení = vedení, správa, vláda, dispečink
                            vedení = linka, potrubí
                                linka = čára, tah, spoj
                                    čára = rýha, škrábanec
                                        rýha = vráska, brázda, stoka, puklina
                                            vráska = ...
                                            brázda = zářez
                                                zářez = ...
                                            stoka = kanál, kloaka
                                                kanál = pásmo, frekvence
                                                    pásmo = území, oblast, montáž, metr, měřítko
                                                        území = končina, teritorium, půda
                                                            končina = ...
                                                            teritorium = ...
                                                            půda = ...
                                                        oblast = odvětví, sféra
                                                            odvětví = ...
                                                            sféra = kruh, vrstva
                                                                kruh = kotouč, spolek, kolektiv
                                                                    kotouč = talíř, disk, touš, puk
                                                                        talíř = ...
                                                                        disk = ...
                                                                        touš = ...
                                                                    spolek = sdružení, organizace, svazek, spojenectví
                                                                        sdružení = asociace, federace
                                                                            asociace = ...
                                                                            federace = ...
                                                                        organizace = uspořádání, instituce
                                                                            uspořádání = řád
                                                                                řád = norma, vyznamenání
                                                                                    norma = vzor, úzus, standard
                                                                                        vzor = exemplář, model, ideál, paradigma
                                                                                           exemplář = ...
                                                                                           model = prototyp, předloha, napodobenina
                                                                                                prototyp = ...
                                                                                                předloha = osnova
                                                                                                    osnova = nástin, dispozice, plán
                                                                                                        nástin = skica, črta, nádech
                                                                                                            skica = ...
                                                                                                            črta = próza, sloupek, kurzíva
                                                                                                                próza = beletrie, prostota, střízlivost
                                                                                                                    beletrie = ...
                                                                                                                    prostota = jednoduchost, střídmost, přirozenost
                                                                                                                       jednoduchost =
                                                                                                                       střídmost =
                                                                                                                        přirozenost =
                                                                                                                    střízlivost =
                                                                                                                sloupek =
                                                                                                                kurzíva =
                                                                                                            nádech =
                                                                                                        dispozice =
                                                                                                        plán =
                                                                                                napodobenina =
                                                                                            ideál =
                                                                                            paradigma =
                                                                                        úzus =
                                                                                        standard =
                                                                                    vyznamenání =
                                                                            insitituce =
                                                                        svazek = pouto
                                                                            pouto =
                                                                        spojenectví = aliance
                                                                            aliance =
                                                                    kolektiv =
                                                                vrstva =
                                                        montáž =
                                                        metr =
                                                        měřítko =
                                                    frekvence =
                                                kloaka =
                                            puklina =
                                        škrábanec =
                                    tah =
                                    spoj =
                                potrubí =
                            správa = úřad, orgán
                                úřad =
                                orgán =
                            vláda = instituce, panování, moc, vliv
                                instituce =
                                panování =
                                moc =
                                vliv =
                            dispečink = ...
                        proces = postup, pochod, reakce, procedura, vývoj, děj
                            postup = průběh, metoda
                                průběh =
                                metoda =
                            pochod = marš, tažení, expedice, cesta
                                marš =
                                tažení =
                                expedice =
                                cesta =
                            reakce = odezva, odpověď, zvrat, odpor, zpátečnictví
                                odezva =
                                odpověď =
                                zvrat =
                                odpor =
                                zpátečnictví =
                            procedura = zákrok
                                zákrok =
                            vývoj = evoluce, vznik
                                evoluce =
                                vznik =
                            děj = příběh
                                příběh =
                        mínění = názor, přesvědčení, smýšlení, domněnka, dojem
                            názor =
                            přesvědčení =
                            smýšlení =
                            domněnka =
                             dojem =
                recenze = ...
    dědictví = ...


Na překladu se se volných chvílích dále pracuje. Protože těchto vzácných časových úseků mám poměrně málo, byla bych vám vděčná, pokud byste podobným způsobem zpracovali dosud nerozvedená hesla. Pokud mi takový souborek doručíte emajlem či na disketě, prostě tak, aby se to dalo rychle přetáhnout, budu v sedmém nebi (ale nechtějte po mně, abych to překládala :-)  Zita