Bible svatá Online Bible svatá Online
Dostupné překlady
 Bible kralická
 Nová Bible kralická
 Biblí česká šestidílná

Dostupné překlady:

Bible kralická

Nejznámější a nejoblíbenější český překlad Písma z roku 1613. Překladatelé dbali na pokud možno doslovný překlad a přitom vytvořili dílo, které po několik století formovalo vývoj spisovné češtiny.

Nová Bible kralická

Moderní revize Bible kralické. Cílem tohoto nového překladu je zachovat sílu a krásu Kralické Bible a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů moderní a srozumitelný text, věrný řeckému a hebrejskému originálu.
Další informace viz. www.nbk.cz

Biblí česká šestidílná

Původní vydání Bible kralické z let 1579--1593, které vycházelo postupně v šesti částech. Poněkud se liší od vydání z roku 1613. Zde je k dispozici pouze Nový Zákon.

Bližší informace jsou v předmluvě k tomuto vydání

Autor: Michal Rovnaník