Předchozí Ester, 10. kapitola Jb 1Další
1. Potom uložil král Asverus daň na zemi i na ostrovy mořské.
2. Všickni pak činové síly jeho a moci jeho, i vypsání důstojnosti Mardocheovy, kterouž ho zvelebil král, to vše zapsáno jest v knize o králích Médských a Perských.
3. Nebo Mardocheus Žid byl druhý po králi Asverovi, a veliký u Židů, i vzácný u všeho množství bratří svých, pečuje o dobré lidu svého, a způsobuje pokoj všemu semeni svému.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník