Předchozí Job, 25. kapitola Další
1. Tedy odpovídaje Bildad Suchský, řekl:
2. Panování a hrůza Boží působí pokoj na výsostech jeho.
3. Zdaliž jest počet vojskům jeho? A nad kým nevzchází světlo jeho?
4. Jakž by tedy spravedliv býti mohl bídný člověk před Bohem silným, aneb jak čist býti narozený z ženy?
5. Hle, ani měsíc nesvítil by, ani hvězdy nebyly by čisté před očima jeho,
6. Nadto pak smrtelný člověk, jsa jako červ, a syn člověka, jako hmyz.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník