PředchozíKo 4 1. Tessalonicenským, 1. kapitola Další
1. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
2. Stále za vás všechny děkujeme Bohu a zmiňujeme se o vás ve svých modlitbách;
3. neustále pamatujeme na váš skutek víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu před tváří našeho Boha a Otce.
4. Víme, bratři milovaní Bohem, o vašem vyvolení,
5. neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu Svatém a v naprosté jistotě. Víte přece, jací jsme mezi vámi byli kvůli vám.
6. A vy jste následovali náš i Pánův příklad, když jste ve mnohém soužení přijali Slovo s radostí Ducha Svatého,
7. takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii i v Acháji.
8. Vždyť nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Acháji, ale po všech místech se také roznesla vaše víra v Boha, takže o tom nepotřebujeme nic říkat.
9. Všichni totiž o nás sami vyprávějí, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili k Bohu od model, abyste sloužili Bohu živému a pravému
10. a abyste z nebe očekávali jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník