Spíše ze zájmu bibliofilského, než jiného, vzal jsem do ruky po delší době jeden z pokladů naší rodiny, který v ní byl předáván z otce na syna, z babičky na vnučku již od konce XVIII. století - evangelickou modlitební knížku. Vydána byla L.P. 1780 v "Prešporku u Františka Augustýna Patzko", tištěna pěknou frakturou na poctivém papíře a vázána v kůži.
    V této knize jsem mimoděk narazil na několik "modliteb vojáků" a ty Ti teď, milý brouzdale, předkládám. V dnešních modlitebních knihách - alespoň těch evangelických - již takovýchto nenalezneš. Pokud bys' takových knih vůbec našel.

    Co se přepisu týče, snažil jsem se více-méně držet všeobecné zásady: věci grafické upravit podle současného pravopisu ('w'>v, 'ff'>š, 'au'>ou, atp.), avšak uchovat svéráz daného jazyka ('si', namísto našeho 'jsi'). Kvantitu a interpunkci jsem zachoval pokud možno přesně, psaní i/y a psaní velkých písmen jsem upravil dle současné češtiny.


Modlitby vojáků

In: Modlitební poklad, vydáno r. 1780 v "Prešporku u Františka Augustýna Platze", strana 826-832.

Modlitba vojenského vůdce

Modlitba kteréhokoli křesťanského vojáka

Modlitba vojáka majícího jíti do bitvy

Vzdechnutí vojáka jdoucího do bitvy

Díku činění vojáků i jiných lidí, za obdržení vítězství

Modlitba vojáků, i jiných lidí po porážce a stracení vítězství.

Modlitba vojáků, i jiných lidí obležených v městě aneb v jiné pevnosti.

Modlitba vojáků když město aneb jinou pevnst oblehli.


(c) 1998 Petr Tomášek