Test RPC kalendáře

Zdrojový kód

Jednoduchý seznam

2. 3. — 15. 6. PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz - soboty ⇒ [ Evangnet ] ⇒ [ editovat ]
8. 3. — 24. 5. ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky ⇒ [ Evangnet ] ⇒ [ editovat ]
26. — 28. 4. 18:00 Brigáda v táboře JAK Bělči ⇒ [ Evangnet ] ⇒ [ editovat ]
27. 4. — 3. 5. Láska je v oběti, ne jen v objetí... ⇒ [ Evangnet ] ⇒ [ editovat ]
28. 4. — 1. 5. Kontextuální pastýřská péče ⇒ [ Evangnet ] ⇒ [ editovat ]

Každá akce na zvláštní stránce

2. 3. — 15. 6.  PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz - soboty
8. 3. — 24. 5.  ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky
26. — 28. 4.  Brigáda v táboře JAK Bělči
27. 4. — 3. 5.  Láska je v oběti, ne jen v objetí...
28. 4. — 1. 5.  Kontextuální pastýřská péče

Více info

2. 3. — 15. 6. PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz - soboty
 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
8. 3. — 24. 5. ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky
 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle paragrafu 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky). Rozsah 80h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.
26. — 28. 4.18:00 Brigáda v táboře JAK Bělči
 Brigáda je zdarma, pro všechny generace. Zveme na brigádu do tábora Jana Amose Komenského v Bělči. V táboře bude potřeba pomoci připravit areál a prostory před letní sezonou. Nad prací bude dohlížet farář Michael Erdinger společně se správcem tábora Václavem Španihelem. Neváhejte a hlaste se. Na programu bude také volnočasový program – Michael Erdinger promluví o svém pobytu na Ukrajině. Hlásit se můžete na odkaze viz níže.
27. 4. — 3. 5. Láska je v oběti, ne jen v objetí...
 Tradiční setkání v Janských Lázních, s tradičně nabitým programem. Přednášejí Jana a Bohdan Mikoláškovi, Jan Mamula, Petr Šilar. Biblický program: Joel Ruml. Vedení pobytu: Naděje Čejková.
28. 4. — 1. 5. Kontextuální pastýřská péče
 Před Bohem nestojím sám, ale s druhými lidmi, držíme se za ruce. A stejně tak: když stojíme spolu a držíme se za ruce, vždy stojíme před Bohem. Konflikty a problémy nelze řešit izolovaně. Důležitý je kontext vztahů, ve kterých žijeme, resp. jsme žili, zvláště pak v rodině. Kontextuální pastýřská péče vidí jako cestu k řešení problémů napravení a uzdravení vztahů a obnovu důvěry. Tentokrát bude hlavním tématem: loajalita (ve specifickém významu kontextuální PC). Budeme pracovat (také) s kazuistikami účastníků. Lektoři: Annette Melzer, Ids Smedema. Překlad z holandštiny: Jana Pellarová. Organizační vedoucí, která seminář připravuje a další informace poskytne: Lenka Ridzoňová.

Naposledy přidané/změněné akce

20190420T200200Z  Seniorátní konference
20190420T200100Z  Konvent brněnského seniorátu
20190420T195800Z  SOMcup ve volejbale
20190420T195600Z  Konfivíkend
20190420T195500Z  Podzimní školka mládeže