Exegetical Tools - Exegetické pomůcky

Text

Morphology

Určení

Concordance

Konkordance

Lexicon

Jazykové slovníky

Dictionary

Theologické slovníky

NT / NZ Greek / Řečtina

Strong’s

Strong’s Vine’s
OT / SZ B-D-B Evangelical Th.
Synopsis / Synopse
 

Content

Obsah

The basic internet sites

Základní internetové stránky

Information on available software

Informace o dostupném software

Software with annotations

Programy s komentáři

Links to other exegetical tools on internet

Další seznamy pomůcek na internetu

Tools Pomůcky

Tools in alphabetical order

Pomůcky podle abecedy

Text in Hebrew or Greek, or in translations

Text Písem v původních jazycích i překladech

Morphology of words in original languages

Morfologie slov v původních jazycích

Concordances

Konkordance

Language dictionaries

Jazykové slovníky

Wordstudy

Studie slov

Theological dictionaries

Theologické slovníky

Other

Jiné

The basic internet sites / Základní internetové stránky

Integrated exegetical tools / Exegetické pomůcky

T = text (Hebrew or Greek / Hebrejský či řecký)
F = search within H or G / vyhledávání v heb. či řeč.
C = concordance (H or G) / konkordance (heb. či řec.)
K = commentary / komentáře
L = lexicon (H or G) / jazykový slovník (heb. či řec.
B = Bible dictionary / biblický slovník
S = word study of H or G wors / studie heb. či řec. slov
D = Theological dictionary / theologické slovníky
M = Morphology / Morfologie (určení tvarů)

CrossWalk - http://bible.crosswalk.com

RECOMMENDED / DOPORUČUJI

T      interlinear (problems with fonts) / interlineár (nezobrazuje fonty náležitě)

C      Strong’s, Treasury / Strongova, odkazy k biblickým místům

K      Darby’s Synopsis of NT, Geneva Study Bible (1560), John Gill, Jamieson & Fausset & Brown, Mathew Henry (1706), People’s NT (1891), Scofield Notes (1917), Spurgeon’s Treasury of David, Wesleys Explanatory Notes / Darbyho synopse k NZ, Ženevská studijní Bible (1560), John Gill, Jamieson & Fausset & Brown, Mathew Henry (1706), People’s NT (1891), Scofieldovy poznámky (1917), Spuergeonova Davidova pokladnice, Wesleyho poznámky

S      A.T. Robertson, Word Pictures of NT

B      Nave’s, Torrey’s Textbook, Easton’s Bible Dictionary, Hitchcock’s Bible Names Dictionary, King James Dictionary, Smith’s Bible Dictionary, Condensed Biblical Encyclopedia (1896, A.S. Johnson)

L

D      Baker’s Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Jack Van Impe's Dictionary of Prophecy Terms

- Flavius

- Apokrypha / apokryfy

- possibility of personal setting of tools / umožňuje také osobní nastavení nástrojů

Unbound Bible, Biola University - http://unbound.biola.edu/

BEaston’s, Torrey’s Textbook, Nave’s

KMathew Henry

LStrong’s / Strong;v

Mof separate word (analytical lexicon) / jen pro jednotlivá slova

parallel search, parsing / synopse více překladů, určování tvarů

Blue Letter Bible - http://www.blueletterbible.org

TKJV with Strong’s numbers / text King’s James se Strongov7mi 49sly

BNave’s, Torreys Textbook, Easton’s, Thematic Subject Guide, Hitchcock’s

CStrong’s / Strongova

LStrong’s / Strongův K10 commentaries / koment85;: Jamieson, Fausett & Brown; John Brown; John Calvin; David Guzik; Matthew Henry; Gary Kusunoki; Shuck Smith; Charles Spurgeon; Ray Stedman; David Terasaka M.D.

own alphabetical listing for Bible terms /vyhledávání v jejich vlastních výkladech k biblickým pojmům (na 10 tis. hesel)

13 Maps / Map

Through the Bible with Vernon McGee - http://www.ttb.org/

Bibles - http://www.bibles.net/ Bible Tools - http://www.tgm.org/bible.htm
NOT RECOMMANDED / NEDOPORUČUJI

- Search of passages, Strong’s Concordance, all built on Blue Letter Bible (seeabove), and Vine’s Dictionary / Vyhledávání biblických oddílů, Strongova konkordance (Blue Letter Bible, viz v73e), výkladový slovník od Vine (Leadership University)

DVine’s

Search / Vyhledáváníí

http://www.crosssearch.com - CrossSearch - search for church and theological issues / vyhledávání pro církevní a theologické účely

http://websecrets.org - WebSecrets - search, also for theological and church issues / vyhledávání také pro církevní a theologické účely

Bible translations / Bible v překladech

- Texts and translations of Bible, word or passage search, apokrypha / Text Bible a její překlady, hledání slov či oddílů, apokryfy

http://www.ccel.org/bible/phillips/JBPhillips.htm - J.B. Phillips Translation of New Testament

http://bible.crosswalk.com - CrossWalk - 2 parallel translations with concordance / 2 překlady vedle sebe s konkordancí

http://www.blueletterbible.org - Blue Letter Bible

http://www.nccbuscc.org/nab/bible/index.htm - The New American Bible

http://www.bible.org/netbible/index.htm - NetBible

http://www.htmlbible.com/ - KJV

http://www.gospelcom.net/ibs/bibles/ - International Bible Society

http://www.bibles.net/ - Bibles

http://www.htmlbible.com/ - speaking Bible / namluven0 Bible

http://www.bible.org/netbible/index.htm - NetBible

http://unbound.biola.edu/ - Unbound Bible, Biola University

- 10 english, 4 antient / starověké, 42 in other languages / v jiných jazycích

Biblical text downloads / Biblický text ke stažení

http://www.htmlbible.com/ - King James Version, American Standard Bible, Young’s Literal Translation, Latin Vulgate, Parallel New Testament (Greek Text, King James, American Standard, Young's Literal) and many other languages world-wide / KJV, ASB, YLT, Vulgáta, Paralelní zobrazení (řecký text, KJV, ASB, YLT) a celá řada dalších jazyků z celého světa

Information on available software / Informace o dostupném software

Introductory pages / Úvodní otázky

Interpretive Implications of Using Bible-Search Software for New Testament Grammatical Analysis: http://www-writing.berkeley.edu/chorus/bible/essays/ntgram.html

Bible Software FAQ: http://www.ingomarumc.org/docs/softfaq2.htm

WebSecrets.org, Freeware: http://websecrets.org/Top/Society/Religion_and_Spirituality/Christianity/Software/Bible/Freeware/

Lists of software on Internet / Seznamy programů na internetu

Christian Software, Biblical Studies Index: http://www.bible101.org

NT Gateway: http://www.ntgateway.com/greek/

http://www.christian-software.com/

L&C Christian Software, Inc.: http://www.lcchristiansoftware.com/index.html

Bibles and Study Tools, Bible Program Downloads Sites: http://www.apostolic-churches.net/bible/tools/

Computer Assisted Tools for Septuagint / Scriptural Study: bibliography: http://ccat.sas.upenn.edu/rs/rak/catssbibliog.html

Computing Resources for Theology: http://info.ox.ac.uk/ctitext/theology/theolit.html

Homepages of publishers / Domovské stránky vydavatel;

http://www.csl.edu/library/accint/Exegetical.htm
Accordance Bible Software: http://www.oaksoft.com/  BibleSoft: http://www.biblesoft.com/html/greek___hebrew_study_tools_-_p.html Computer-Assisted Bible Analysis: http://www-writing.berkeley.edu/chorus/bible/index.html Cross Country Software: http://www.online-bible.com  Hermeneutika: http://www.bibleworks.com/ Logos: http://www.logos.com/products/ NavPress Software: http://www.wordsearchbible.com/GrHeb.htm Online Publishing, Inc.: http://www.biblecd.com/ Outline Bible Software: http://www.outlinebible.org/Software.html Parsons Technology: http://www.parsonstech.com  ProApse Software: http://www.proapse.com/  Software with annotations / Programy s komentáři Bible Works (Hermeneutika) Quick Verse (Parsons Technology) Power Bible CD (Online Publishing, Inc.)
16 English Bibles / Bible v angličtině, 4 foreign language Bibles / v jiných jazicích (německy, španělsky, francouzsky), 15 commentaries / komentářů, 4 Dictionaries (also Strong’s) / slovníky (biblické nebo k původním jazykům), 8 topical references / tématicky řazené pomůcky k Bibli, possibility of your own commentary / možnost připojit k biblickému textu vlastné výklady

The New Ungers Talking Bible Dictionary (Parsons Technology

- historical, cultural, geographical context / dobové pozadí historické, zemepisné, kulturní

The IVP Bible Background Commentary Series (Parsons Technology

- historical background for biblical passages / dobové pozadí k biblickým oddílům

Logos

Gramma2S – Biblical Language Tools (ProApse Software

- zejména učení se slovíckům a určování slov

WordSearch

OnLine Bible

- http://www.onlinebible.org/html/uk/uk-results-uk.tpl?&category=uk-program&startat=1&cart=1009401973779831

Kittel, Theological Dictionary of the New Testament

Download of Fonts / Fonty ke staľení

http://unbound.biola.edu/ - Unbound Bible, Biola University
- CrossWalk

http://www.bibleworks.com/ - BibleWorks

Download of Bibles / Bible ke staľení

http://unbound.biola.edu/ - Unbound Bible, Biola University

- CrossWalk

Links to other exegetical tools on internet / Další seznamy pomůcek na internetu

http://clawww.lmu.edu/faculty/fjust/Bible-links.htm - Electronic New Testament Educational Resources (E.N.T.E.R.) RECOMMANDED / DOPORUČUJI

http://web.infoave.net/~jwest/ - Biblical Studies Resources, Quartz Hill School of Theology, RECOMMANDED / DOPORUČUJI

http:/scils.rutgers.edu/~blakerd/BibleRef/Refrence_Guide_Bible.htm - Richard Blake

http://members.iquest.net/~rmcrob/welcome.htm - Randy McRoberts

http://www.csbsju.edu/library/internet/theosson.html#ssnt - Internet Theology Resources: Scripture, CSB/SJU

http://www.csl.edu/library/accint/Exegetical.htm

http://www.bible101.org - Biblical Studies Index

http://www.nyx.net/~dwashbur/home.html - David L. Washburn

http://www.wessner.ca/index.html - Faith and Religion

http://www.biblestudytools.net/ - Bible Study Tools, CrossWalk

http://www.hivolda.no/asf/kkf/rel-stud.html - Resource Pages for Biblical Studies, pages 1-5, Volda University College, Norway

http://my.homewithgod.com/bibletruths/BibleTools.html - Bible Truhts Websites Presents Bible Study Tools Workshop

http://www.antioch.com.sg/bible/ - Online Bible Study Tools

http://www.mybibletools.com/script_generator_tools.php3 - Bible Tool Box, AuthentickWalk Ministries

- offers list of online available tools with the possibility of creating multi links, which can anyone copy to his own web page / rozsahlý seznam volně přístupných stánek s mozností vytvořit odkazy, které si můžete vložit na své internetové stránky

http://www.apostolic-churches.net/bible/tools/ - Bibles and Study Tools, USA Quality Bible Study Tools Web Site

http://www.milligan.edu/iTanakh/ - iTanakh, Resources for Academic Study

http://www.iclnet.org/pub/resources/fg-301.html - A Guide to Christian Resources on the Internet

http://clawww.lmu.edu/faculty/fjust/Bible-links.htm - Loyola Marymount University

http://www.academicinfo.net/biblest.html - Mike Madin

Tools / Pomůcky

Tools in alphabetical order / Pomůcky podle abecedy

Brown, Driver, Briggs, Hebrew-English Dictionary / Hebrejsko-anglický slovník / BDB

Decker J. Rodney, Biblical Theological Dictionary

Mathew Henry Commentary

Robertson A.T., Word Pictures of New Testament

Strong’s Concordance / Strongova konkordance

Strong’s Lexicon / Strongův slovník

Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words / Vineho výkladový slovník k Novému zákonu

Text in Hebrew or Greek, or in translations / Text Písem v původních jazycích i překladech

OT in Hebrew / SZ v hebrejštině
http://unbound.biola.edu/ - Unbound Bible, Biola University

OT in Greek / SZ v řečtině

NT in Greek / NZ v řečtině

Seznamy textů:

http://www.ntgateway.com/greek/ - NT Gateway

Texty:

http://unbound.biola.edu/ - Unbound Bible, Biola University

http://www.tyndale.cam.ac.uk/biblon/biblon2000.html - Biblon 2000

http://www.greekbible.com/- The Online Greek Bible, also search within text, only 1 chapter in one time / také vyhledávání slov, zobrazuje text po kapitolách

Textus Receptus 1550

http://www.htmlbible.com/ - parallel view with Strong’s Lexicon / paralelně zobrazené se Strongovým slovníkem

Westcott & Hort 1885

Textus Receptus 1894

http://www.htmlbible.com/ - parallel view with Strong’s Lexicon / paralelní zobrazení se Strongovým slovníkem

Byzantine Majority / Byzantinský většinový text

http://www.htmlbible.com/ - parallel view with Strong’s Lexicon / paralelní zobrazení se Strongovým slovníkem

Alexandrian text / Alexandrijský text

http://www.htmlbible.com/ - parallel view with Strong’s Lexicon / paralelní zobrazené se Strongovým slovníkem

Parallel texts / Paralelní texty:

http://unbound.biola.edu/ - Unbound Bible, Biola University
- 10 english, 4 antient / starověké, 42 in other languages / v jiných jazycích - umožňuje zobrazit az 3 texty paralelně vedle sebe

http://www.htmlbible.com/ - parallel view with Strong’s Lexicon / paralelní zobrazení se Strongovým slovníkem

Morphology of words in original languages / Morfologie slov v původních jazycích

Morphology of many languages world-wide / Jazykové pomůcky k jazykům celého světa: http://www.esonet.org/pg/morfologia.htm

 

 • Text of the Greek NT with available morphology for one word each time / Řecký text NZ s udáním morfologie vždy k jednomu slovu. Angličtina není potřeba: http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/

 • Presents each verse in many translations with greek words translated in right column of page / Zobrazí každý veršs množstvím překladů pod sebou a s určením všech slov na pravém okraji strany. Stránky jsou v angličtině: http://scripturetext.com

 • Greek text Westcott-Hort from 1881 with abbreviated parsing codes. / Řecký text editovaný roku 1881 s gramatickým určením slov formou zkratek v textu (český manuál zkratek zde). Není třeba angličtiny: http://www.olivetree.com/bible/
 • Concordances / Konkordance

  All Bible, Hebrew OT, Greek NT, English / K celé Bibli, SZ hebrejsky, NZ řecky, nebo anglicky

  Strong’s Concordance

  http://www.tgm.org/bible.htm Index

  http://64.177.168.21/johnhurt/kjvstrongs/CONINDEX.htm Blue Letter Bible: - Search based on Strong’s numbers retrieve basic definition of word, its origin, and than list of occurrences, always all that verse with the possibility of going to full text. / Vyhledávání podle Strongových čísel ukáže základní význam slova a seznam výskytů, vždy po verši s mozností přejít do daného textu.

  Only …

  Language dictionaries / Jazykové slovníky Hebrew / Hebrejština: B-D-B:

  Strong’s Lexicon:

  Biola University: http://unbound.biola.edu/
  ?Index: http://64.177.168.21/johnhurt/kjvstrongs/STRINDEX.htm

  Greek / Řečtina:

  Thayer and Smith as the basis of digital form of The NAS New Testament Greek Lexicon: http://bible.crosswalk.com/Lexicons/Greek/ nebo http://www.biblestudytools.net/Lexicons/NewTestamentGreek/
  ?Liddell-Scott-Jones Lexocon of Classical Greek: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform

  Strong’s Lexicon:

  Biola University: http://unbound.biola.edu/

  Wordstudy / Studie slov Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words:
  http://www.tgm.org/bible.htm (Leadership University)
  http://www.menfak.no/bibel/vines.html

  Theological dictionaries / Theologické slovníky

  Decker J. Rodney, Biblical Theological Dictionary

  - 2,600 entries accumulated over 15 years / 2.600 hesel nashromážděných v průběhu 15 let
  ?http://faculty.bbc.edu/rdecker/btd.htm

  Brown

  Other / Jiné

  Synoptic Problem Home Page - http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/

  Harmony of Four Gospels, J.W. McGarwey – CrossWalk

  The Five Gospels Parallel - http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/ - four canonical plus Gospel of Thomas / 4 kánonická evangelia s Tomášovým evangeliem

  OT quotations in NT / citáty ze SZ v NZ - http://arts-sciences.cua.edu/ecs/jdk/LXX/NTChart.htm

  The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism, Rich Elliott - http://www.skypoint.com/~waltzmn/