1. kniha Makabejská

hlavní stránka následující

Vypráví o povstání, které vyprovokoval seleukovský král Antiochos IV. Ten roku 167 př. n. l. zakázal židovskou bohoslužbu. Proti němu vystoupil kněz Matitjáš a jeho syn Juda zvaný Makabejský (hebr. makkábí = kladivo), který dobyl roku 164 chrám zpět a nechal ho znovu vysvětit 25. dne měsíce kislevu (tj. asi 14. prosince). Židé si tuto událost dodnes připomínají svátkem chanúká.

Kniha byla sepsána kolem r. 100 př. n. l. hebrejsky, dochovala se v řeckém překladu.

Texty jsou citovány podle Českého ekumenického překladu.

Dobytí Jeruzaléma Antiochem IV. roku 166 př. n. l. - hlavní odkaz
Dobytí Jeruzaléma Antiochem IV. roku 166 př. n. l. - větší formát Dobytí Jeruzaléma Antiochem IV. roku 166 př. n. l. - menší formát
Juda Makabejský, Jozue a David jako rytíři - hlavní odkaz
Juda Makabejský, Jozue a David jako rytíři - větší formát Juda Makabejský, Jozue a David jako rytíři - menší formát
Makabejští v bitvě s Antiochem V. - hlavní odkaz
Makabejští v bitvě s Antiochem V. - větší formát Makabejští v bitvě s Antiochem V. - menší formát
Eleazarovo hrdinství - hlavní odkaz
Eleazarovo hrdinství - větší formát Eleazarovo hrdinství - menší formát