Galerie Apokryf

na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v PrazeApokryfy
smějící se bestie
ve výtvarném
umění


pořádalo Centrum biblických studií UK a AVČR

v Galerii Apokryf.Ukázky výtvarných děl a texty vybral a uvedl Mgr. Jan A. Dus.

Tisk ukázek, sazbu a design připravil RNDr. Jan Moravec.

Podklady pro ukázky z Bible Kutnohorské poskytla Mgr. Petra Zelenková ve spolupráci s Mgr. Jiřím Žůrkem. Bible Kutnohorská byla zdigitalizována roku 1997 v rámci projektu Clavis Monumentorum Litterarum. Poděkování za spolupráci při tomto projektu patří Národní knihovně v Praze.

Výstava byla od listopadu 2002 do května 2003 umístěna v budově Evangelické teologické fakulty v Černé ulici v Praze 1 ve volně přístupných prostorách, jež byly při té příležitosti nazvány „Galerie Apokryf". Pro další informace o apokryfním projektu se prosím obraťte na Centrum biblických studií nebo na e-mailovou adresu jadus@etf.cuni.cz. V květnu 2003 byla výstava přestěhována. Nyní ji můžete shlédnout v budově Katolické teologické fakulty v Dejvicích, v Praze 6, v 1. patře.

části výstavy:

Úvod

1. kniha Makabejská

Tóbijáš

Júdit

Protoevangelium Jakubovo

Pseudo-Matoušovo evangelium

Evangelium Hebrejců

Pseudo-Tomášovo evangelium dětství

Závěť Abrahamova

Vyprávění o pokání prótoplastů Adama a Evy

Nikodémovo evangelium

Daniel a Přídavky k Danielovi

Sibylské věštby

2. Henoch

Spisy o smrti Panny Marie

Skutky Janovy

Skutky Petrovy

Syrské žalmy

Apokryfní motivy v bibli

z vernisáže:

přednáška

fotografie