kliknutím: větší formát

předcházející odkaz na větší formát obsah skupiny odkaz na menší formát bez komentáře následující

Sibylla Tiburtinská předpovídá císaři Augustovi narození Krista

A. Carono, 1850, Louvre, Paříž


Na jejich naléhání povolal věštkyni Sibyllu a chtěl se z jejích věšteb dovědět, zda se někdy na světě narodí někdo větší než on. Když tedy v den Narození Páně svolal radu stran té věci a Sibylla se sama v císařově komnatě zabývala věštbami, v poledne se kolem slunce ukázal zlatý kruh a uprostřed kruhu překrásná dívka, chovající na klíně dítě. Sibylla to ukázala císaři. Když se císař tomu úkazu velmi podivoval, uslyšel hlas, který mu říkal: "Toto je ara coeli - oltář nebe." A Sibylla mu řekla: "Tento chlapec je větší než ty, proto se mu klaň."

Legenda aurea

kontext: Sibylské věštby