Sibylské věštby

předcházející hlavní stránka následující

Složitý komplex různě dlouhých orákul a parafrází biblického textu, sahající od stvoření světa až po soudný den. V příběhu o potopě, jež postihla zlé páté pokolení lidstva, se Sibylla krátce zmiňuje sama o sobě jako o Noemově snaše.

V původní vrstvě spisu se odrážejí názory židovského obyvatelstva žijícího v Egyptě. Později byla připojena řada křesťanských pasáží. Nejstarší židovské části vznikly již v 2. stol. př. n. l. a nalézají se v 3. - 5. knize (vyšly česky ve sbírce Knihy tajemství a moudrosti I). Nejmladší pasáže se věnují byzantským dějinám (do 7. stol. n. l.).

Jedná se ovšem o jiný spis než o tři knihy Kumské Sibylly přechovávané v Římě. Ty shořely roku 83 př. n. l. a o jejich obsahu máme jen zlomkovité zprávy.

Texty citovány podle: Legenda aurea, Praha 1984 (přeložil Václav Bahník) a Neznámá evangelia: Novozákonní apokryfy, III, v přípravě (přeložili Petr Pokorný a Jan A. Dus).

Noemova archa - hlavní odkaz
Noemova archa - větší formát Noemova archa - menší formát
Sibylla Kumská - hlavní odkaz
Sibylla Kumská - větší formát Sibylla Kumská - menší formát
Sibylla Kumská - hlavní odkaz
Sibylla Kumská - větší formát Sibylla Kumská - menší formát
Sibylla Tiburtinská předpovídá císaři Augustovi narození Krista - hlavní odkaz
Sibylla Tiburtinská předpovídá císaři Augustovi narození Krista - větší formát Sibylla Tiburtinská předpovídá císaři Augustovi narození Krista - menší formát
Sibylla Tiburtinská předpovídá císaři Augustovi narození Krista - hlavní odkaz
Sibylla Tiburtinská předpovídá císaři Augustovi narození Krista - větší formát Sibylla Tiburtinská předpovídá císaři Augustovi narození Krista - menší formát
Šest Sibyll - hlavní odkaz
Šest Sibyll - větší formát Šest Sibyll - menší formát
Sibylla a evangelista Lukáš - hlavní odkaz
Sibylla a evangelista Lukáš - větší formát Sibylla a evangelista Lukáš - menší formát