Katedra Starého zákona ETF UK

Proseminář - literatura k referátům o metodách


JDI NA: základní str. katedry SZhlavní str. proseminářeprosem. úvodprosem. referátyprosem. závěrečný paper

Uvedené tituly a odkazy je třeba chápat jako studijní "tipy"; neběží ani o úplný výčet ani o "jedině správnou" doporučovanou literaturu. Podle aktuální dostupnosti je samozřejmě možné volit tituly jiné.

Obecné uvedení k metodologii, příručky:

K tématům jednotlivých referátů:

Stručné přehledové články v příručkách a encyklopediích uvádím vždy v prvním odstavci (doporučuji zpracovat alespoň dva články tohoto typu); plné tituly viz přehled užívaných zkratek. Další tituly jsou obvykle programové články vlastních protagonistů nebo hodnotící recenze reprezentativních oponentů.

Kritické přehledy – texty k rozhovoru:

Další tituly – příklady typů exegeze:


Užívané zkratky: 
ABDAnchor Bible Dictionary,
AdamG. Adam, O. Kaiser, W. G. Kümmel, Einführung in die exegetische Methoden, Kaiser Verlag, München 19796.
BarthH. Barth, O. H. Steck, Exegese des Alten Testaments, Leitfaden der Methodik, Neukirchen 198711.
Barton 1984J. Barton, Reading the Old Testament: Method in Biblical Study, London 1984 /repr. 1989/
Barton 1998J. Barton, The Cambridge Companion to Biblical Interpretation, Cambridge 1998.
DBIntDictionary of Biblical Interpretation, (2 vols.) Nashville 1999.
FohrerG. Fohrer, H. W. Hoffmann, F. Huber, L. Markert, G. Wanke, Exegese des Alten Testaments, (UTB 267), Heidelberg 19834.
HayesJ. Hayes, Biblical Exegesis, Westminster Press, Philadelphia 1990.
IDBThe Interpreter's Dictionary of the Bible, (5 vols.) Nashville 1962ff.
IDB Suppl.The Interpreter's Dictionary of the Bible. Supplementum, Nashville 1976.
NBLNeues Bibel-Lexikon, Zürich 1991nn
NBSNový biblický slovník, Návrat domů, Praha 1996
PokornýP. Pokorný, Úvod do exegese, Kalich, Praha 1979.
TRETheologische Realenzyklopädie

Dotazy, připomínky či jiná sdělení můžete zaslat přímo odtud: Martinu Prudkému .

(návrat zpět na začátek dokumentu)

mp / poslední modifikace 15.2.2006

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat