Katedra Starého zákona ETF UK

Proseminář - referáty o metodách


Základní anotace, látka, postup:

Kromě vlastní "řemeslné" exegetické práce s konkrétními texty patří k látce proseminárního cvičení důkladné obeznámení s jednotlivými exegetickými přístupy a postupy, jak si je biblistika v průběhu dějin vypracovala.

Témata jednotlivých referátů:

V samostatném dokumentu je uvedena literatura k této problematice. Odkazy na informace k jednotlivým referátům jsou odkázány přímo přes jejich název zde:

 1. Textová kritika
 2. Historická kritika
 3. Literární kritika
 4. Kritika (dějin) formy / literárního druhu
 5. Kritika (dějin) tradice
 6. Kritika (dějin) redakce
 7. Strukturální analýza
 8. Narativní analýza
 9. Kanonický přístup
 10. Rétorická kritika
 11. Socio-kritická analýza
 12. Reader-response criticism
 13. Římsko-katolická biblistika
 14. Feministická biblistika
 15. Psychoanalytický výklad bible
 16. Výklad bible v kontextu postmoderny

Literatura k jednotlivým referátům

je velmi bohatá, částečně dostupná i v češtině; na české prameny se však nelze zcela spoléhat. Doporučuji zpracovávat problematiku z několika (nejméně dvou až tří) zdrojů různých jazykových oblastí, stručný přehled koncipovat na základě moderních encyklopedických článků k danému tématu.
Konkrétní doporučené tituly – viz literatura.

Poznámky k provedení písemného referátu:

Referát má po obsahové stránce zřetelně formulovat (pouze v bodech, nejde o literární esej ani soustavnou písemnou práci!):

...několik samozřejmých, nicméně připomenutíhodných bodů ke způsobu vypracování:

Termín a způsob odevzdání:
Písemný sumář každý připraví nejpozději k začátku zasedání (dle kalendářního rozpisu) v kopiích pro všechny účastníky (podklad pro rozpravu + přehled základních informací).

Po prezentaci v plénu prosemináře je povinností autora/ky text doplnit či opravit a novou verzi nejpozději do týdne vřadit na příslušné místo v pořadači prosemináře SZ v knihovně (1 exemlář).


Dotazy, připomínky či jakákoli sdělení zasílejte Martinu Prudkému .

(návrat zpět na začátek dokumentu)

mp / poslední modifikace 15.2.2007

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat