Rokle Avakas

předcházející širší oblast následující

Můj nejatraktivnější cíl na Kypru. Rokle vymletá potokem ve snadno erodujících sedimentárních horninách počínaje vápencem přes vápnitý pískovec po křídy. Na skalních stěnách celého údolí jsou k vidění nádherné erosní a korosní tvary. Střídají se vrstvy různého složení a tvrdosti v mnoha periodách. Pod převislými partiemi jsou vyvinuté vícevrstevné "3D" voštiny; u výtoků vody se sráží sintry a pěnovce jako v poctivém krasu. V nejzajímavějších, to jest nejužších partiích je rokle široká necelé dva metry, s třicet metrů vysokými stěnami. Dojem jako třeba v americkém Antelope Canyon. Geologická i estetická lahůdka, nádhera!

Průstup roklí závisí na jediném hlavním faktoru: vodě. V létě asi bývá rokle suchá. Ale když přijde přívalový déšť, propláchne to rokli tak důkladně, že to odnese a utopí i přítomné turisty. Jako v jeskyni. My jsme měli vody tak akorát, po kolena. A zdaleka jsme zde nebyli sami. Jak to asi vypadá v letní sezoně, raději nedomýšlím...

Dalším půvabem je naučná stezka, kterou se k rokli přichází. S popsanými stromy a keři jako v botanické zahradě; dokonce i výchozy různých hornin mají cedule. No, pokud se ocitnete na Kypru, tohle místo určitě nevynechte!

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 56

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Tvary - hlavní odkaz Tvary - hlavní odkaz Tvary - hlavní odkaz Brána - hlavní odkaz Tvary - hlavní odkaz
Odpadlá stěna - hlavní odkaz