Pafos - hrobky

předcházející širší oblast následující

U každého města i vesnice musí být hřbitov. A právě hřbitovy čili nekropole jsou po čase pro archeology tím nejzajímavějším, tam najdou kosti i zachované artefakty. Když u nějakého sídla není pohřebiště, jsou z toho archeologové značně nervosní. (Třeba u keltských oppid.)

Antické město Pafos mělo nekropolí několik. Nejvýznamnější se nachází severně od města (toho starověkého, čili uprostřed toho nynějšího). Pochovávaly zde majetné pafoské rodiny v hellenistické době, kdy Kypr ovládali Ptolemaiovci a v Pafos byl významný přístav na cestě z egyptské Alexandrie do Řecka.

Taková typická hrobka měla do země zapuštěný dvůr - atrium s chodbou a sloupořadím kolem dokola, odtud do různých stran vedly pohřební komory s jednotlivými hroby (komůrky právě pro jednoho nebožtíka) vytesanými do skály. Do atria se setupovalo schodištěm (dromos). Jednodušší hrobky jsou bez atria, dromos vede přímo do podzemní pohřební komory. V komorách byly malé oltáříky, zřejmě tam pozůstalí chodili a konali obřady za zemřelé.

Celé je to vysekáno v snadno opracovatelném kalkarenitu. Ten také rád zvětrává, však vnitřek hrobek připomíná silně zvětralou pískovcovou skálu. Naštěstí se nekropole brzy zanesla "pískem", který ji konservoval. Před vykopávkami zde byl kopec (tumulus), ze kterého bylo nutno odstranit mnoho materiálu. V hrobkách se zachovaly milodary - amfory, nádobky, misky... Ty jsou dnes ale v jiném museu.

Turistická nálepka "The Tombs of the Kings" je pochopitelně blbost. Tolik králů zde nežilo, dokonce žádní králové, aspoň v té době.

1 -- 25 | 26 -- 42

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Erodovaná hrobka - hlavní odkaz Erodovaná hrobka - hlavní odkaz Voštiny - hlavní odkaz Voštiny - hlavní odkaz Pozůstatky - hlavní odkaz
Mezi hrobkami - hlavní odkaz Mezi hrobkami - hlavní odkaz Lomová stěna - hlavní odkaz Cosi - hlavní odkaz Mezi hrobkami - hlavní odkaz
Mezi hrobkami - hlavní odkaz Hrobka v rozkladu - hlavní odkaz Bramboříky - hlavní odkaz Bramboříky - hlavní odkaz Bramboříky - hlavní odkaz
Bramboříky - hlavní odkaz Bramboříky - hlavní odkaz