Qafa Boshi

předcházející širší oblast následující

Čti "Čafa Boši"; alternativně "Boshipass" - sedlo, kde hřeben překračuje cesta mezi horskými obcemi Curraj i Epërm a Theth. Naděje, že odtud bude možné vyběhnout na nějaký vrchol severním směrem, se ukázala jako lichá. Leda v horolezecké partě a s větší časovou reservou.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 69

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Pohled na sever - hlavní odkaz Pohled na severozápad - hlavní odkaz Pohled na západ - hlavní odkaz Pohled na jihozápad - hlavní odkaz Pohled na jihozápad - hlavní odkaz
Pohled na jihozápad - hlavní odkaz Pohled na jih - hlavní odkaz Pohled na východ - hlavní odkaz Vrcholy - hlavní odkaz Na rozhledně - hlavní odkaz
Vrchol - hlavní odkaz Srázy - hlavní odkaz Theth - hlavní odkaz Blízké a vzdálené - hlavní odkaz Co to je? - hlavní odkaz
Při návratu - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz Vrcholy - hlavní odkaz