Albánské Alpy

předcházející hlavní stránka následující

Původní plány byly jiné - přechod pohoří Korab a Šar planina na pomezí Makedonie a Albánie. Pak jsme ale vyslechli přednášku o Albánské výzvě a bylo rozhodnuto. Nejodlehlejší vesnice v Evropě - v srdci hor bez příjezdové cesty, bez elektřiny, bez mobilů... - to bude to správné východisko. A poznat lidi, kteří v tomto místě pracují jako dobrovolníci.

Skutečnost byla poněkud odlišná od očekávání. Společnost, která se sešla v Curraj i Epërm, byla skvělá - dobrovolníci, procházející spříznění tůristi (jako my) a hlavně místní horalé. Ale jako východisko do hor se Curraj moc neosvědčil. To není jeho chyba, ostatní - známější horská střediska na tom nejsou o mnoho lépe. Albánské Alpy čili Bjeshkët e Nemunaje či po slovansku Prokletije jsou opravdu prokleté hory - mimořádně drsné, neschůdné a nepohostinné. Nikde jinde jsem neviděl, že by vertikální dimense tak dokonale pohltila tu horizontální. Všude kolmé skalní stěny zdola až nahoru. Jakákoliv vlastní iniciativa při hledání cest na hřebeny nepřipadala v úvahu, zvlášť při pohybu natěžko s výbavou na dva týdny. Varování, že cesta do Curraje je celodenním pochodem přes hory, jsme nebrali vážně - to byla chyba. A z Curraje na hřeben nám to trvalo další dva dny. K tomu přistupovala další základní vlastnost zdejších hor - nouze o vodu. Celé hory jsou velikou krasovou oblastí - co naprší, hned zmizí pod zemí. Vodní toky mizí a zase se objevují, na prameny není spolehnutí. Na druhou stranu je to speleologická země zaslíbená.

A ještě jeden, poněkud samozřejmý poznatek: jezdit sem v červenci je opravdu hodně blbý nápad. Náš denní program se odehrával od půl páté ráno do poledne, pak už bylo nutno zalézt někam do stínu. Ale v mezích možností nám počasí šlo na ruku.

Přes tu neočekávanou drsnost hor - nebo právě díky ní - byla nakonec bilance vandru vysoce positivní. Poznali jsme něco, co jinde (aspoň nablízku v Evropě) není. A taky řadu skvělých lidí.

Cesta do Curraje (35 / 35)
Curraj i Epërm (60 / 60)
Qerec Mulaj (26 / 26)
Cesta na Fusha e Denellit (70 / 70)
Fusha e Denellit (50 / 50)
Qafa Boshi (69 / 69)
Na horách (79 / 79)
Návrat do Curraje (18 / 18)
Cesta s hor (29 / 29)
Černá jeskyně (56 / 56)