Okolí Pánovy cesty

předcházející širší oblast následující

Onen pán byl broumovský opat Wolfgang Selender z Prošovic, který údajně tudy v noci 5. února 1619 prchal z Broumova do Police před vzbouřenými měšťany. Cesta (kterou ho prý v hlubokém sněhu provedl syn uhlíře z Křinic) stoupá šikmo po úbočí na hřeben, s hřebene klesá po spádnici mělkým údolím k potoku a podle něj do Hlavňova. Nejzajímavější část je nad rozcestím U Václava. Souběžně s Pánovou cestou vede krátká, ale hluboká rokle, čímž vzniká úzký hřebínek plný (hlavně v dolní části) krásných věží.

Pro přesnost: pověst o Selenderově útěku přes Stěny a o asylu v Polici, jakkoliv je populární, se nezakládá na pravdě. Zpopularisoval ji historik V. V. Tomek na základě zmatečné zmínky v Pamětech polického Mariánského bratrstva z r. 1748. Ve skutečnosti (podle vlastního životopisu) prchal Selender opačným směrem, přes Slezsko. Leč "Pánův útěk" se v místním povědomí vžil a jmenuje se podle něj kdeco.

1 -- 25 | 26 -- 45

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Skála - hlavní odkaz Rašelinná tůň - hlavní odkaz Vodovod - hlavní odkaz Vodovod - hlavní odkaz Pod vodovodem - hlavní odkaz
Mechy - hlavní odkaz Mechy - hlavní odkaz Podzimní ráno na Pánově cestě - hlavní odkaz Modříny - hlavní odkaz Lišejník - hlavní odkaz
Železivce - hlavní odkaz Železivce - hlavní odkaz Okrajovka posetá železivci - hlavní odkaz Pánova cesta - hlavní odkaz Podvečerní světlo - hlavní odkaz
Podvečerní světlo - hlavní odkaz Podvečerní světlo - hlavní odkaz Nad Václavem - hlavní odkaz Hřebenová cesta - hlavní odkaz Větve - hlavní odkaz