Hájkova rokle

předcházející širší oblast následující

Na horním konci Suchého Dolu se sbíhají dvě soustavy roklí. V mapách jsou označovány jako Hrušková, Liščí a Hájkova rokle, ve skutečnosti jde o velice složitý system mnoha drobných roklí, které začínají pod hřebenem, postupně se spojují a vytvářejí jakousi obrácenou deltu. Jejich společným rysem je neschůdnost (hlavně ve vyšších partiích) a vlhkost. Ve srovnání se známějšími roklemi nad Hlavňovem nejsou tak hluboké (většinou mezi 10 a 20 metry), nevytvářejí výrazné skalní věže a stěny, zato jsou členitější, s mnoha odbočkami a zákoutími. Díky tomu, že se zde v poslední době nekácelo (už se začíná... :-( ), jsou rokle zastíněné a udržují si vysokou vlhkost, skály jsou pokryté řasami a mechem. Nic na lezení, zato skvostné bludiště.

Pojmenování roklí je problem. Každá mapa je uvádí jinak a ještě jinak turistické ukazatele a místní lidé. Dokonce se liší i názvosloví mezi starší a mladší trampskou generací. Nejpravděpodobnější varianta se mi jeví, že tato je Hájkova.

K Hájkově rokli se vztahuje pověst zachycená (či vymyšlená) polickým spisovatelem Antonínem Krtičkou.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 51

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Vrbovky - hlavní odkaz