Za Beránkem během roku

předcházející širší oblast následující

Za Beránkem je oblast vybíhající z hřebene Stěn na broumovskou stranu. Její hlavní atrakcí je věž Čertova tchyně s nápadnou korunkou, dobře viditelná z několika stran. Je to oblast bohatá na skalní věže a velká převýšení.

Jsou tu smíchány obrázky ze všech ročních dob - bez sněhu.

Patřila by sem i celá skupina Druhé podzimní dopoledne.

1 -- 25 | 26 -- 31

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Beránek - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz
Borůvčí - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz
Čertova tchyně - hlavní odkaz Ve skalách - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Cestou do skal - hlavní odkaz Cestou do skal - hlavní odkaz
Zlaté plíšky - hlavní odkaz Na hřebenu - hlavní odkaz Průhled - hlavní odkaz Z Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz
Za Beránkem - hlavní odkaz Za Beránkem - hlavní odkaz Vedlejší slunce - hlavní odkaz Ve skalách - hlavní odkaz Čertova tchyně - hlavní odkaz