obsah skupiny následující Beránek
Beránek - větší formát
Na hřebenu Stěn je řada starých turistických ukazatelů označujících cestu mezi Hvězdou a Hejšovinou. Tento je doplněn o křesťanský symbol: beránka s křížem (což může napovídat, že trasu dala označit klášterní vrchnost). Beránek označuje samozřejmě Ježíše, bývá však zobrazován v souvislosti s Janem Křtitelem - podle jeho výroku "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa!" (srv. Jan 1,29).

Patrně podle této plastiky se skalní oblast odtud na severovýchod nazývá "Za beránkem".

F: červenec 2006, Z: 2006/12   napsat komentář