Práce v Macarátu

předcházející širší oblast následující

Jen pár obrázků z měřičské akce.

O této jeskyni se píše, že je 400 m dlouhá. Opisuje se to z jedné publikace do druhé už dlouhá desetiletí, přitom nikdo netuší, kde se ten údaj vzal, co znamená a jaký má smysl. Ono - pojem "délka jeskyně" u jeskyně, která není jeskyní, ale hromadou balvanů, žádný rozumný smysl nemá. Totéž se týká i dalších, vč. té největší, totiž Teplické jeskyně.

Tak jsme pojali plán, tyto suťové jeskyně postupně proměřit a (částečně) zmapovat. Nejdřív vyměřit polygon nejpřímější průleznou trasou a jeho délku považovat za délku jeskyně. Je to práce na několik akcí. Na důležité body polygonu osazujeme drobné štítky s čísly. Naštěstí se do pískovce snadno vrtá.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Vrtání - hlavní odkaz Měření - hlavní odkaz Měření - hlavní odkaz Měření - hlavní odkaz Vrtání - hlavní odkaz
Vrtání - hlavní odkaz Vrtání - hlavní odkaz Vrtání - hlavní odkaz Vrtání - hlavní odkaz Měření - hlavní odkaz
Led - hlavní odkaz Průlez - hlavní odkaz Průlez - hlavní odkaz Měření - hlavní odkaz