Jeskyně Tygří doupě

předcházející širší oblast následující

Nový objev. Sice malá "blbodíra" (délka něco přes 30 m), ale jeskyňářsky zajímavá. Vrstevní puklinová pseudokrasová jeskyně v pískovci, vymletá aktivním tokem. Uvnitř je zcela afotický dóm a extrémně nízká plazivka korytem potoka. Vlézt do této jeskyně znamená trochu lezení a úplné promočení - a to i za úplného sucha.

Obrázky pocházejí ze tří akcí: z vlastního objevu v létě 2012, focení hlavního dómu o rok později a z letoška (2019), kdy jsme se vypravili domapovat pár drobností a hlavně vyfotit onu vypečenou plazivku.

1 -- 25 | 26 -- 29

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V Liščí rokli - hlavní odkaz Objevitelka - hlavní odkaz Vstup do jeskyně - hlavní odkaz Vstup do jeskyně - hlavní odkaz Vstup do jeskyně - hlavní odkaz
Vstup do jeskyně - hlavní odkaz Objevitelka - hlavní odkaz Na odchodu - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz V Doupěti - hlavní odkaz
V Doupěti - hlavní odkaz V Doupěti - hlavní odkaz V Doupěti - hlavní odkaz V Doupěti - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz
Plazivka - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz Na odchodu - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz
Plazivka - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz Plazivka - hlavní odkaz V Doupěti - hlavní odkaz