Tlachapoudova sluj

předcházející širší oblast následující

"Je svačvečer. Lysperní jezeleni
se vírně vrtáčejí v mokřavě.
Vetchaří hadroušci jsou roztruchleni
a selvy syští tesknoskuhravě.

Střez se, střez Tlachapouda, milý synu,
má tlamu zubatou a ostrý dráp.
Pták Zloškrv už se těší na hostinu,
vzteklitě číhá na tě Pentlochňap..."       (Lewis Carroll)

Podařilo se mi najít jeskyně - sluje - díry, kde žijí "tito chvostnatci". A sice v jedné z roklí Broumovských stěn. Neptejte se, v které. Jsou jich tisíce.

Pod Tlachapoudovou slují je Jezelení díra. Zdá se vám to jako dada-plkání? Nikoliv, už to jsou oficiální speleologická jména lokalit.

Tlachapoudova sluj je dvacetimetrový tunel v rostlé skále, shora krytý spadlými skalními bloky. Má prostorný horní dóm, užší spodní chodbu a úzký průlez mezi nimi. Tím vším protéká slabý potůček.

Jezelení díra je typická puklinová jeskyně: 9 m dlouhá, 8 m vysoká, půl metru široká. Ale lze do ní vlézt. Je tak akorát pro jezevce, tedy jezelena, což je něco mezi jezevcem a jelenem.

Nejdřív se podíváme k Tlachapoudovi. Tlachapoud má u mě protekci, Tlachapouda mám rád. :-)

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Horní vstup - hlavní odkaz Horní prostor - hlavní odkaz Horní prostor - hlavní odkaz Horní prostor - hlavní odkaz Horní prostor - hlavní odkaz
Konec horního prostoru - hlavní odkaz Průlez dolů - hlavní odkaz Dolní vstup - hlavní odkaz Dolní prostor - hlavní odkaz Dolní prostor - hlavní odkaz
Dolní prostor - hlavní odkaz Dolní prostor - hlavní odkaz Průlez nahoru - hlavní odkaz Průlez nahoru - hlavní odkaz Jezelení díra - hlavní odkaz
Jezelení díra - hlavní odkaz Jezelení díra - hlavní odkaz Doma u jezelenů - hlavní odkaz