Písková rokle - centrální část

předcházející širší oblast následující

Podle mého vkusu nejkrásnější partie severní části Broumovských stěn.

Ve jménech všech zdejších roklí (snad s výjimkou Kovářovy) panuje zmatek a chaos. V mapách názvy nejsou nebo, jsou-li, pak v každém vydání jinak. Jinak je pojmenovávají trampové, jinak horolezci, ještě jinak místní pamětníci. Zde se držím "většinového" názoru střední a mladší generace. Co se týká Pískové rokle: dnes je tak nazývána po celé délce od hřebene Stěn až k ústí. Leč podle hlavňovských sousedů se její horní část nazývala Německou roklí, protože zde před válkou těžili dřevo Němci z Broumovska a stahovali je na svou stranu. Dnes je Německou roklí (asi chybně) občas nazývána sousední srovnatelně velká rokle.

Množství fotek si vynutilo rozdělit Pískovou rokli (a to jen fotky plusmínus letní) na části. Jenže to je těžké, žádné přirozené hranice zde nejsou. Tak jsem vydělil aspoň dolní část a okrajovky na pravé a levé straně. Zde zůstal zbytek. I toho je hodně. A jsou tu stejné pohledy ze stejných míst, lišící se jen rokem pořízení. Nechávám je tu - jednak proto, aby bylo vidět, jak rokle postupně zarůstá, a taky jak se mění (moje) fotografická technika.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 54

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Skalní okno - hlavní odkaz Skalní okno - hlavní odkaz Výhled do kraje - hlavní odkaz Výhled do kraje - hlavní odkaz Výhled do kraje - hlavní odkaz
Výhled do kraje - hlavní odkaz Výhled do kraje - hlavní odkaz Ostaš - hlavní odkaz Výhled do kraje - hlavní odkaz Na věžích v Pískové rokli - hlavní odkaz
Borovice - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz Borovice - hlavní odkaz
Borovice - hlavní odkaz Zahrádka - hlavní odkaz Nad Pískovou roklí - hlavní odkaz Na skalách - hlavní odkaz Šikmá věž v Pise(kové rokli) - hlavní odkaz
Šikmá věž - hlavní odkaz Šikmá věž - hlavní odkaz Šikmá věž - hlavní odkaz Šikmá věž - hlavní odkaz Písková rokle - hlavní odkaz