Teplická jeskyně - kořenové krápníky

předcházející širší oblast následující

Kořenové útvary jako specifický jeskynní jev se do širšího povědomí dostaly u nás - v Teplických skalách, díky zdejší jeskyňářské skupině. Byl to nepochybně největší přínos, jakým broumovská speleologie přispěla té širší. Přesněji: několik výskytů bylo popsáno už dříve - z Austrálie a z Německa. Ale teprve u nás byly "kořenáče" soustavně vyhledávány a objevovány.

Z někdejšího unikátu se postupně stal běžný jev, pozorovaný na mnoha lokalitách u nás i v cizině. (Touto historií mi poněkud připomíná fulgurity. Prostě: někdo si toho jevu musel všimnout a upozornit na něj, aby si ho začali všímat i jiní.) Nejvíc doma je ovšem v pískovcovém pseudokrasu a nejlepší podmínky jsou právě zde.

Ve vlastní Teplické jeskyni žádné kořenáče nejsou, je tam totiž stálé vlhko. Ale vyskytují se v jejích vyšších patrech pod povrchem, kde se voda neudrží a kořeny stromů bojují o každou kapku skapávající z bloků. Není divu, že u velké jeskyně jsou i velké kořenáče. Zde jsou tři největší dosud na světě zaznamenané, všechno objevy letošního roku (2020).

1 -- 25 | 26 -- 40

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Vrchol kořenáče - hlavní odkaz Vrchol kořenáče - hlavní odkaz Nový král - hlavní odkaz U Nového krále - hlavní odkaz nové
Nový král - hlavní odkaz
nové
Nový král - hlavní odkaz
nové
Nový Král - hlavní odkaz
nové
Vrchol kořenáče - hlavní odkaz
nové
Vrchol kořenáče - hlavní odkaz
nové
Postranní vrchol - hlavní odkaz
Stalahnát - hlavní odkaz Kořenáč - hlavní odkaz Kořenáč - hlavní odkaz Vrchol kořenáče - hlavní odkaz Egutační jamka v mechu - hlavní odkaz