obsah skupiny následující Skryjská jezírka - větší formát
Skryjská jezírka

V místě, kde stojí potoku v cestě nejtvrdší bariéra, se koryto zužuje na pouhý metr a vytváří malý vodopád. Pod ním se potok rozlévá do široké laguny. Díky skalním stěnám, které ji ze všech stran svírají, vytváří hezkou scenerii. Zde je také centrum důležité reservace chránící řadu ohrožených rostlin a zejm. bezobratlých živočichů.

F: březen 2002, Z: 2002/07   napsat komentář