Skryjská jezírka

předcházející širší oblast následující

Z jihu na sever si razí cestu Zbirožský potok. Na konci jeho cesty, krátce před ústím do Berounky se nachází jedna z nejzajímavějších partií na jeho trase, které se říká poněkud nadneseně Jezírka. Údolí potoka je zde přehraženo skalní bariérou. O tu se postarala kdysi (v kambriu) vulkanická činnost. Potok, v tomto místě spíš už dravá říčka, si v této bariéře prorazil úzký a strmý kaňon zakončený vodopádem. Jím se voda divoce řítí a padá do široké laguny, která se rozprostírá pod bariérou. Překvapivě široká vodní plocha, vodopád a vysoké kolmé skalní stěny nad nimi vytvářejí jedno z nejmalebnějších zákoutí Křivoklátska.

Tím se však hodnota Jezírek nevyčerpává. Laguna, potok, přípotoční niva i skalní partie kolem hostí řadu vzácných rostlin (např. bělozářka liliovitá, lile zlatohlavá aj.) i živočichů (především bezobratlých, potkat zde však můžete i ledňáčka či skorce vodního, občas i vydru). Proto jsou Jezírka včetně širšího okolí odnedávna přírodní rezervací. Přírodopisně zvídavý turista se může poučit na podrobné informační tabuli přímo na břehu laguny.

Nejbližším východiskem je místo u hájovny Slap (též: Podmokelský mlýn), kde údolí potoka překračuje silnice ze Skryjí do Podmokel. Přímo u mostu je upravené místo k parkování a odtud je to k Jezírkům asi 1 km po modré značce po proudu potoka. Lze se ovšem vydat i z opačné strany - ze Skryjí - a přes Jezírka pokračovat dál proti proudu. Stojí to za delší výlet. Počítejte ovšem s tím, že cesta místy vede po kamenech v korytu potoka, přes skalní stupně nebo překračuje potok po mostcích ze dvou klád. S kolem nebo s dětským kočárkem (prakticky vyzkoušeno) to jde hodně špatně.

1 -- 25 | 26 -- 26

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Skryjská jezírka - hlavní odkaz Skryjská jezírka - hlavní odkaz Skryjská jezírka - hlavní odkaz Soutěska nad Jezírky - hlavní odkaz Soutěska - hlavní odkaz
Soutěska - hlavní odkaz Nad Skryjskými jezírky - hlavní odkaz Nad Skryjskými jezírky - hlavní odkaz Nad Skryjskými jezírky - hlavní odkaz Nad Skryjskými jezírky - hlavní odkaz
Nad Skryjskými jezírky - hlavní odkaz Nad Skryjskými jezírky - hlavní odkaz Nad Skryjskými jezírky - hlavní odkaz Zbirožský potok - hlavní odkaz Skály nad Zbirožským potokem - hlavní odkaz
Sirská hora - hlavní odkaz Housenka - hlavní odkaz Suťovisko - hlavní odkaz Pozlacené buky - hlavní odkaz Pozlacené buky - hlavní odkaz
Křivatec žlutý - hlavní odkaz Křivatec žlutý - hlavní odkaz Křivatec žlutý - hlavní odkaz Křivatec žlutý - hlavní odkaz Jaterníky - hlavní odkaz