předcházející obsah skupiny následující Skalní branka - menší formát
Skalní branka

Když jsem sestoupil ze skalního ostrohu nad Sněžnou roklí, ponořil jsem se do skalních bludišť. Neměl jsem mapu, nesmírně jsem bloudil, přicházel do bezcestných roklí, které končily skalními stěnami, jinými roklemi tekly řeky a jiné byly úplně suché. Ocital jsem se na místech, o kterých bych přísahal, že jsem na nich před hodinou již stál, ale jistě jsem to nevěděl. Zadní země mě zajala. Nejpodivuhodnější jsou takové okamžiky, kdy tě neznámý kraj do sebe vtahuje magickou silou, které se nelze vymanit. Požehnaný den, kdy se poprvé vzrušeně dotkneš neznámých vlasů, neznámé pevniny. Bloudil jsem tam tehdy den, dva, celý týden. Když jsem vyšel ze skal a lesů, zapsal jsem si do deníku, že Zadní země je spící, chudý, odlehlý a romantický kraj.

M. Nevrlý

F: září 2008, Z: 2008/10   napsat komentář