pøedcházející obsah skupiny následující Góry Wa³brzyskie
Góry Wa³brzyskie - vìtší formát
Ještì jeden pohled z Rogowce na severozápad, aby se do nìj vešly celé Valbøišské hory.
F: srpen 2009, Z: 2009/08   napsat komentáø