předcházející obsah skupiny následující

Jubilantka Hebe Kohlbrügge, Dr.h.c.